Kvalifikácia European Open 2017

jan. 31, 2017


Podmienky účasti:
Kvalifikácia je otvorená pre všetky slovenské tímy s platným výkonnostným preukazom vydaným ASKA a s identifikačným čipom psa. Kvalifikovať na EO 2017 sa môžu len tímy, ktoré majú zloženú skúšku A2 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A2) alebo skúšku A3 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A3) na Výborne (V) alebo Veľmi dobre (VD), tzn. v čase ukončenia kvalifikácie (21.05.2017) musia spĺňať túto podmienku.

Systém kvalifikácie:
Výber reprezentácie sa uskutoční na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov:

08.04.2017 – 09.04.2017 Kvalifikačné preteky I. (Pezinok) – rozhodca: Sergio Ascenzi
06.05.2017 – 07.05.2017 Kvalifikačné preteky II. (Pezinok) – rozhodca: Zsofi Biró
20.05.2017 – 21.05.2017 Kvalifikačné preteky III. (Lazany) – rozhodca: Slávka Podmolová

Prvé dva kvalifikačné preteky budú organizované v kynologickej hale RSDC (Pezinok), na umelej tráve JUTA Grass PlayComfort2 na prekážkach SMART99 / Kelbel Agility. Tretie kvalifikačné preteky budú organizované vonku na tráve a prekážky budú SMART99 / Kelbel Agility.

Systém je založený na získavaní bodov v otvorených behoch Agility a Jumping na určených kvalifikačných pretekoch, čo znamená 6 behov Open Agility a 6 behov Open Jumping. Z celkom 12 kvalifikačných behov sa do záverečnej bodovej tabuľky každému tímu započíta 8 kvalifikačných behov, v ktorých tím dosiahol najvyšší bodový zisk. Tieto behy sa spočítajú a na základe počtu získaných bodov sa zostaví poradie.

Na základe svojho umiestnenia tím získa body podľa uvedenej tabuľky. Pri udeľovaní bodov sa neberie do úvahy umiestnenie tímov, ktoré nie sú prihlásené do kvalifikácie. Kvalifikácia sa bude hodnotiť zvlášť pre každú veľkostnú kategóriu. V prípade bodovej zhody má prednosť tím s vyšším ziskom bodov v behoch Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný, rozhodne vedúci reprezentácie.

Za štandardný čas pre kvalifikantov sa stanoví najrýchlejší čas daného behu zo všetkých štartujúcich tímov (aj mimo kvalifikantov) zo všetkých veľkostných kategórií (aj s trestnými bodmi), vynásobený koeficientom: 1,25.

Body získajú len tie tímy, ktoré daný beh dokončia so známkou max. VD, a súčasne s max 2,00 trestnými bodmi za prekročenie štandardného času.

Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa kvalifikácie na EO 2017 sa musí najneskôr do 31.1.2017 prihlásiť do kvalifikácie prostredníctvom mailu:

Registrovat sa na kvalifikaciu EO 2017

Alebo poslite mail na speedlight47@gmail.com

Subject: Registracia EO 2017

Text:
Registrujem sa do kvalifikacie na EO 2017.

Meno psovoda:
Datum narodenia:
Telefon:
Email:

Meno psa:
Prezyvka psa:
Cislo Vykonnostneho zosita:
Plemeno:
Kategoria:
Pohlavie:

Propozície