Kvalifikácia Majstrovstvá sveta v agility FCI 2018

jan. 31, 2018


Podmienky účasti:
Kvalifikácia je otvorená pre všetky psy s preukazom pôvodu, pre slovenské tímy s platným výkonnostným preukazom vydaným ASKA a s identifikačným čipom psa. Kvalifikovať na MS 2018 sa môžu len tímy, ktoré majú zloženú skúšku A2 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A2) alebo skúšku A3 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A3) na Výborne (V) alebo Veľmi dobre (VD), tzn. v čase ukončenia kvalifikácie (06.05.2018) musia spĺňať túto podmienku. Zároveň sa môžu kvalifikovať len psy, ktoré sú zaregistrované v slovenskej plemennej knihe minimálne 6 mesiacov pred konaním MS 2018.

Systém kvalifikácie:
Výber reprezentácie sa uskutoční na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov:

17.03.2018 – 18.03.2018 Kvalifikačné preteky I. (Pezinok) – rozhodca: Blaž Oven (SL)
21.04.2018 – 22.04.2018 Kvalifikačné preteky II. (Pezinok) – rozhodca: Wolfgang Tieber (AT)
05.05.2018 – 06.05.2018 Cupmánia (Kamenný Mlyn) – rozhodca: Sabrina Hauser (AT)

Prvé dva kvalifikačné preteky budú organizované v kynologickej hale RSDC (Pezinok), na umelej tráve JUTA Grass PlayComfort2 na prekážkach SMART99 / Kelbel Agility. Tretie kvalifikačné preteky budú organizované vonku na tráve.

Systém je založený na získavaní bodov v otvorených behoch Agility a Jumping na určených kvalifikačných pretekoch, čo znamená 6 behov Open Agility a 6 behov Open Jumping. Z celkom 12 kvalifikačných behov sa do záverečnej bodovej tabuľky každému tímu započíta 8 kvalifikačných behov, v ktorých tím dosiahol najvyšší bodový zisk. Tieto behy sa spočítajú a na základe počtu získaných bodov sa zostaví poradie.

Na základe svojho umiestnenia tím získa body podľa uvedenej tabuľky. Pri udeľovaní bodov sa neberie do úvahy umiestnenie tímov, ktoré nie sú prihlásené do kvalifikácie. Kvalifikácia sa bude hodnotiť zvlášť pre každú veľkostnú kategóriu. V prípade bodovej zhody má prednosť tím s vyšším ziskom bodov v behoch Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný, rozhodne vedúci reprezentácie.

Za štandardný čas pre kvalifikantov sa stanoví najrýchlejší čas daného behu zo všetkých štartujúcich tímov (aj mimo kvalifikantov) zo všetkých veľkostných kategórií (aj s trestnými bodmi), vynásobený koeficientom:
pre kvalifikáciu do jednotlivcov 1,15;
pre kvalifikáciu do tímov 1,20;

Body získajú len tie tímy, ktoré daný beh dokončia so známkou „V“ (max. 5,99 trestných bodov), a súčasne s maximálne 2,00 trestných bodov za prekročenie štandardného času určeného vyššie uvedeným spôsobom. Tím, ktorý získa v behu trestné body za prekročenie štandardného času určeného rozhodcom, automaticky nezískava za tento beh body do kvalifikácie.

Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa kvalifikácie na MS 2018 sa musí najneskôr do 31.1.2018 prihlásiť do kvalifikácie prostredníctvom mailu:

Registrovat sa na kvalifikaciu MS 2018

Alebo poslite mail na speedlight47@gmail.com

Subject: Registracia MS 2018

Text:
Registrujem sa do kvalifikacie na MS 2018.

Meno psovoda:
Datum narodenia:
Telefon:
Email:

Meno psa:
Prezyvka psa:
Cislo Vykonnostneho zosita:
Plemeno:
Kategoria:
Pohlavie:

Propozície