MKA Ister Bratislava

Adresa: Čsl. parašutistov 11, Bratislava

Kontakt: xeiko@centrum.sk, +421 905 310 423

www: http://www.agility-ister.sk/


MKA Ister Bratislava

Clenovia klubu

Tomáš Heizer

Laky
Ahmose z ríše WA


Majo Oršula

Achnaton z Ríše Wa (Achino)


Pavla Bertovič

Velox Crur Zebra (Zebra)
Kobra Mi-Ji
Kobra Mi-Ji


Helena Potfajová

Jacuzzi
Jacuzzi (Zippy Fast)


Kamila Rajec

Amber Lilly-Of-The-Valley (Amber)


Marek Bertovič

Kobra Mi-Ji (Kobra)


Soňa Gillányiová

Wall-e
Wall-e


Adriana Kaczorova

Luna
Luna (Luna)


Jana Vašíčková

Barney
Barney
Dexter
Dexter (Dexter)


Anna Heizerová

Chuck En Bohemia Grant (Chuck)
Anja - Aisha Mui Suerta (Ajša)
Oxara Bohémia Alké
Antef Z ríše Wa


Daniela Ďurigová

Ashley


Kamila Bzdúšková

Alexia-Agility Bohemia Grant (Lexi)
Amber Lilly-of-the-Valley (Amber)
Anette Sweet Awillon (Netty)


Mária Škultétyová

Jake
Jake
Daisy (Daisy)