Kvalifikácia European Open 2023
28. máj 2023

Začiatok: 28. máj 2023

Koniec: 28. máj 2023

Propozície: Propozicie SK

Odkaz na stránku:


Podmienky účasti:
Kvalifikácia je otvorená pre všetky slovenské tímy s platným výkonnostným preukazom vydaným ASKA a s identifikačným čipom psa. Kvalifikovať na EO 2023 sa môžu len tímy, ktoré majú zloženú skúšku A2 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A2) alebo skúšku A3 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A3) na Výborne (V) alebo Veľmi dobre (VD), tzn. v čase ukončenia kvalifikácie (28.5.2023) musia spĺňať túto podmienku.

Systém kvalifikácie: Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa kvalifikácie na EO 2023 sa musí najneskôr do 28.02.2023 prihlásiť do kvalifikácie prostredníctvom webstránky: www.agilityportal.sk a do rovnakého dátumu uhradiť účastnícky poplatok vo výške 10 EUR/tím na bankový účet ASKA, v opačnom prípade nebude do kvalifikácie zaradený. Účastnícky poplatok je nevratný a účelovo viazaný pre reprezentáciu.
Výber reprezentácie sa uskutoční na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov:

15.04.2023–16.04.2023 Kvalifikačné preteky I. (Pezinok) – rozhodca: Karel Havlíček (CZ)
06.05.2023–07.05.2023 Kvalifikačné preteky II. (Pezinok) – rozhodca: Esa Muotka (FI)
27.05.2023–28.05.2023 Kvalifikačné preteky III. (Pezinok) – rozhodca: Isabella Stefl (AT)

Kvalifikačné preteky budú organizované v kynologickej hale RSDC (Pezinok), na umelej tráve JUTA Grass na prekážkach Galican.

Systém je založený na získavaní bodov v otvorených behoch Agility a Jumping na určených kvalifikačných pretekoch, čo znamená 6 behov Open Agility a 6 behov Open Jumping. Z celkom 12 kvalifikačných behov sa do záverečnej bodovej tabuľky každému tímu započíta 8 kvalifikačných behov, v ktorých tím dosiahol najvyšší bodový zisk. Tieto behy sa spočítajú a na základe počtu získaných bodov sa zostaví poradie.

Na základe svojho umiestnenia tím získa body podľa uvedenej tabuľky. Pri udeľovaní bodov sa neberie do úvahy umiestnenie tímov, ktoré nie sú prihlásené do kvalifikácie. Kvalifikácia sa bude hodnotiť zvlášť pre každú veľkostnú kategóriu. V prípade bodovej zhody má prednosť tím s vyšším ziskom bodov v behoch Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný, rozhodne vedúci reprezentácie.

Za štandardný čas pre kvalifikantov sa stanoví najrýchlejší čas daného behu zo všetkých štartujúcich tímov (aj mimo kvalifikantov) zo všetkých veľkostných kategórií (aj s trestnými bodmi), vynásobený koeficientom:1,20.

Body získajú len tie tímy, ktoré daný beh dokončia so známkou max. VD, a súčasne s max. 2,00 trestnými bodmi za prekročenie štandardného času. Tím, ktorý získa v behu trestné body za prekročenie štandardného času určeného rozhodcom, automaticky nezískava za tento beh body do kvalifikácie. V prípade, ak by bol štandardný čas určený rozhodcom v danom behu nižší ako štandardný čas stanovený najrýchlejším časom vynásobeným koeficientom, tak sa štandardný čas určený rozhodcom nebude brať do úvahy.

Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa kvalifikácie na EO 2023 sa musí najneskôr do 28.2.2023 prihlásiť do kvalifikácie prostredníctvom mailu:

Registrovat sa na kvalifikaciu EO 2023

Alebo poslite mail na speedlight47@gmail.com

Subject: Registracia EO 2023

Text:
Registrujem sa do kvalifikacie na EO 2023.

Meno psovoda:
Datum narodenia:
Telefon:
Email:
Adresa psovoda:

Meno psa:
Prezyvka psa:
Cislo Vykonnostneho zosita:
Plemeno:
Kategoria:
Pohlavie:
Datum narodenia:
Cislo cipu:

O projekte

Tento portal bol vytvoreny pre zjednodusenie prihlasovani na agility preteky. Kazdy slovensky agility klub ma moznost pouzivat tento portal zdarma.

Nevahaj ma oslovit

Noske

Podporuju ma


Kontakt

(+421) 903 162 138